برچسب: #کسب‌وکار

18 پاییز 1402

بوت کمپ دو روزه رویداد ایده پردازی ستاپ با حضور و راهبری اعضای خانه خلاق دانادل برگزار شد

پنجشنه و جمعه گذشته یعنی 16 و 17 آذرماه، رویداد ایده پردازی ستاپ به ایستگاه پایانی خود رسید. در این مرحله، ایده هایی که در