برچسب: #تولید_اسباب‌بازی

12 تابستان 1398

مدیر خانه خلاق و نوآور دانادل در کافه تجربه از جریان ایده تا خلق “بازی‌دوست” گفت

حامد تأملی در کافه تجربه این هفته، از تجربیات ایده اولیه تا خلق برند طراحی و تولید بازی و اسباب‌بازی “بازی‌دوست” سخن گفت. بنیانگذار برند