بلاگدل

دلنوشته های صنایع خلاق تخصصی کودک، نوجوان و خانواده

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت پنجم: بازی یک سیستم است

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی قسمت اول: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت

توضیحات بیشتر »

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت چهارم: محدوده و محدودیت‌های بازی

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی قسمت اول: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت

توضیحات بیشتر »

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت سوم: تعریف طراحی بازی و حدود آن

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی قسمت اول: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت

توضیحات بیشتر »

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت دوم: دسته‌بندی و ترکیب اطلاعات

  نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی اگر قسمت اول را مطالعه نکردید به این لینک مراجعه کنید: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی

توضیحات بیشتر »

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت اول: جمع‎‌آوری اطلاعات

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی روند طراحی بازی رومیزی با طراحی هر محصول دیگری تفاوتی ندارد. من برای سرگرمی، شروع به طراحی

توضیحات بیشتر »