برچسب: #گفتگوی_تصویری

05 بهار 1402

حامد تأملی در گفتگوی تصویری با خبرگزاری ایکنا با موضوع تأثیر بازی‌های ساختارمند در حوزه تربیتی

حامد تأملی در گفتگوی تصویری با خبرگزاری قرآن (ایکنا) به اهمیت بازی و اسباب‌بازی در موضوعات تربیتی اشاره کرد. او در این گفتگو خاطرنشان کرد