برچسب: #شهرداری

08 تابستان 1402

برگزاری طرح هزار امید با همکاری خانه خلاق دانادل و اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری

اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران در راستای ماموریت و شرح وظایف خود در امور مربوط به خانواده‌های پایتخت و با نگاه ویژه