برچسب: #خبرگزاری_مهر

10 پاییز 1399

حامد تأملی در گفتگو با خبرگزاری مهر: نگاه فرهنگی صِرف درصنایع فرهنگی بیشتر مضر است/نبود نمونه‌های موفق

ما در اتمسفر امروزی که کودکان و نوجوانان با تکنولوژی و فناوری پر سرعت و به‌روز سروکار دارند باید بدانیم که چگونه داستان‌ها و قصه‌های