برچسب: #حکم_انتصاب

27 بهار 1402

انتخاب حامد تأملی به عنوان مدیر کارگروه بازی و خانواده در نخستین جشن ملی خانواده و فرهنگ عامه

شورای سیاستگذاری نخستین جشن ملی خانواده و فرهنگ عامه به دعوت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و به میزبانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری