برچسب: #تفاهم_نامه

10 تابستان 1402

تفاهم نامه همکاری بین خانه خلاق و نوآور دانادل و مرکز نوآوری امید

تفاهم نامه همکاری بین خانه خلاق و نوآور دانادل و مرکز نوآوری امید منعقد گردید. روز دوشنبه 9 مرداد با حضور حامد تأملی مدیر خانه