برچسب: #انجمن_صنفی

29 پاییز 1402

برگزاری انتخابات تعیین هیئت مدیره خانه طراحان بازی به میزبانی خانه خلاق و نوآور دانادل

اولین انتخابات تعیین هیئت مدیره و ناظر خانه طراحان بازی ایران روز یکشنبه 28 آبان ماه به میزبانی خانه خلاق و نوآور دانادل برگزار گردید.