نویسنده: علیرضا مهدوی راد

08 پاییز 1400

خانه خلاق و نوآور دانادل افتتاح شد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم با اشاره به اینکه خانه‌های خلاق،زیرساختی برای تجاری‌سازی علوم انسانی هستند، گفت: درصدد هستیم