برچسب: #منتورینگ

05 زمستان 1402

رویداد دو روزه طراحی بازی بازیستا در قزوین با رهیاری اعضای خانه خلاق دانادل

رویداد دو روزه بازینامه‌نویسی بازیستا به همت حوزه هنری قزوین و با همراهی خانه خلاق و نوآور دانادل برگزار شد. این رویداد در روز‌های پنجم

18 پاییز 1402

بوت کمپ دو روزه رویداد ایده پردازی ستاپ با حضور و راهبری اعضای خانه خلاق دانادل برگزار شد

پنجشنه و جمعه گذشته یعنی 16 و 17 آذرماه، رویداد ایده پردازی ستاپ به ایستگاه پایانی خود رسید. در این مرحله، ایده هایی که در